voor wie

Voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is, in zijn medemens, de wereld waarin we leven, en die eens een ochtend, middag of dag meegenomen wil worden.

Maar ook
Als je het gevoel hebt dat je voor het huidige levensmoment een steuntje in de rug kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij het weer oppakken van je eigen leven na scheiding of verlies van baan. Wanneer je voor belangrijke keuzes staat. Als je je afvraagt wat je kunt en wilt, wat bij je hoort. Levensgeluk en vitaliteit horen bij elkaar.

Ikneemjemee.nu is voor iedereen die om wat voor reden dan ook bezig is met verdieping en eigen (levens)thema’s. Die zichzelf beter wil leren kennen en (opnieuw) in contact wil komen met zijn eigen potentieel en vitaliteit. De ontmoetingen en sessies zijn gericht op het herstellen of vergroten van je zelfredzaamheid en zelfbewustzijn. Essentieel is het geven van inzicht en steun bij het vinden van eigen inzichten en oplossingen.