Jules

Ik ben een kunstzinnige ondernemer met een bijzondere belangstelling voor mens en maatschappij. Ik ben snel in het zien en vrijmaken van persoonlijk potentieel. Als eigenaar van een media-bedrijf coach en begeleid ik mensen in creatieve werk- en denkprocessen. Daarbij ben ik in staat om individuele kracht, kennis en kunde in verbinding te brengen met de maatschappelijke realiteit. Ideeën en dromen stapsgewijs tot uitvoering te brengen. Observerend, luisterend, reflecterend en sturend draag ik zo bij aan (fundamentele) processen van zelfrealisatie en persoonlijke groei.

Ik leef en werk vanuit een visie die gebaseerd is op universele samenhang en ordening. Ik zie de mens onlosmakelijk verbonden met de krachtenvelden die in het Universum aanwezig zijn. Die heelheid zie ik terug in de individuele mens. Vandaar dat ik geloof in ieders autonomie, in ieders compleetheid en in het zelfhelende vermogen. Sleutelwoorden hierin zijn ‘bewustzijn’ en ‘aandacht’. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een verbonden persoonlijke stijl waarbij ik mee-klink in de ontmoeting.

Mijn verhaal.

In een ver verleden heb ik gewerkt als docent kunstvakken in het middelbaar onderwijs. Maar omdat mijn eigenlijke passie bij de film lag ben ik altijd met dit medium in de weer gebleven. Toen ik na een intensieve periode als waarnemend adjunct directeur van een categorale school een succesvolle fusie naar een grote scholengemeenschap begeleidde heb ik eenduidig voor het vak scenarioschrijver en filmregisseur gekozen. In de periode van 1989 tot 1999 heb ik voornamelijk als zodanig gewerkt. Daarna ben ik als zelfstandig filmproducent doorgegroeid met tot op de dag van vandaag een eigen audio-visueel bedrijf als resultaat. Als creative director ben ik verantwoordelijk voor vele concepten en ideeën. Maar ook het vanuit een bepaalde visie inrichten en leiden van het bedrijf behoort tot mijn competenties. Aandacht en interesse voor individu en team maakt dat mijn leiderschapsstijl vooral coachend van aard is. Ik heb mezelf in de afgelopen 10 jaar regelmatig bijgeschoold in seminars en trainingen op het gebied van bewustzijn en groei. “Ik neem je mee” is een logisch gevolg van mijn eigen ontwikkeling en inzichten in een dynamische tijd en creatieve omgeving.